Referenza: Volum 37C (1953), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 678

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/04/1953
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
CARMELO PARNIS vs GEORGE FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 608 U 569 TAL-KODICI CIVILI - BWONA FEDE - DANNI - DEMOLIZZJONI TA' BINI - HAJT - OKKUPAZZJONI - PROVA
Fil-Qosor
Biex ikun applikabili l-artikolu tal-ligi li jaghti lil min jibni fuq art ta' hadd iehor il-beneficcju li ma jiddemolix il-bini li jkun ghamel billi minflok jindennizza lil sid l-art il-valur ta' l-art li jkun hekk okkupalu u d-danni, hemm bzonn li jikkonkorru erba' kondizzjonijiet; jigifieri (1) lijkun jittratta minn bini; (2) illi l-bini li jsir ikun jokkupa parti mill-fond li jmiss mieghu; (3)illi l-kostruzzjoni tkun saret in bwona fede; (4) u illi l-vicin kien jaf li qed isir dak il-bini uma ghamelx oppozizzjoni. Il-kostruzzjoni ta' hajt fuq art ta' hadd iehor hija bini fis-sens ta' dak l-artikolu tal-ligi, u hija bizzejjed biex tissodisfa l-ewwel wahda mill-kondizzjonijiet rikjestimill-ligi. Il-bwona fede li tikkostitwixxi t-tielet kondizzjoni tikkonsisti fil-konvinzjoni f'min ikun qed jibni li l-kostruzzjoni tkun qieghda ssir fuq art tieghu, b'mod li ma jkollux l-intenzjoni li juzurpa l-art ta' hadd iehor, izda li jaghmel att legittimu; u l-prova f'dan ir-rigward ghandha ssir minn min jallega l-uzurpazzjoni, b'mod li jekk dan ma jasalx f'dik il-prova, allura ghandha tirbah il-prezunzjoni legali tal-bwona fede. Kwantu ghall-ahhar rekwizit, huwa bizzejjed li min jallegal-uzurpazzjoni kien jaf li qieghda ssir il-kostruzzjoni, u ma hux mehtieg li huwa kien jaf ukoll lil-kostruzzjoni qieghda ssir fuq art tieghu. U mhux oppozizzjoni sufficjenti l-fatt li huwa jkun semplicement gibed l-attenzjoni tal-bennej biex dan jaghmel kollox sewwa biex ma jkunx hemm kwistjonijiet. Fid-domanda ghal kundanna ghad-demolizzjoni tal-bini hija kompriza d-domanda ghall-indennizz tal-valur ta' l-art okkupata u ghar-rizarciment tad-danni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni