Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 723

Judgement Details


Date
06/06/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
NIKOLA VASSALLO ET. vs CARMELO VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1813 TAL-KODICI CIVILI - EZEKUZZJONI SPECIFIKA - FORMA - PROMESSA TA' TRANSAZZJONI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li kull transazzjoni li jkollha b'oggett taghha hwejjeg immobilima tiswiex jekk ma ssirx b'att publiku, mhix applikabili fil-kaz ta' semplici promessa ta' transazzjoni. Din il-formalita' ta' l-att publiku mhix necessarjament obligatorja ghall-promessa ta' dawk il-kuntratti li, meta jkunu definitivi, jirrikjedu l-att publiku. U ghalhekk, fil-kaz li tqum din il-kwistjoni, il-Qorti ghandha tara jekk l-iskrittura privata li tkun saret bejn il-partijiet hijiex skrittura ta' vera u proprja transazzjoni, jew jekk hijiex semplici promessa ta' transazzjoni, jew rangament li kellu 'l quddiem jigi nkorporat f'att publiku. Il-promessa ta' transazzjoni hija suxxettibili ta' ezekuzzjoni specifika, meta ja jkun hemm xejn li jostakola dik l-ezekuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info