Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 628

Judgement Details


Date
03/06/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
NEG. JOSEPH LA ROSA vs EMMANUELE FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Min jitlef haga jew jigi misruq minnha jista' jitlobha lura minn ghand il-possessur taghha billi jindennizzah. Imma ma jistax ikun obligat jaghmel dan l-indennizz jekk il-possessur ma jkunx akkwistaha "in buona fede", jew ma jkunx akkwistaha b'titolu oneruz, jew ma jkunx akkwistaha minn ghand min apparentement seta' kien il-proprjetarju taghha jew persuna mqabbda mis-sid biex jiddisponi minnha.Dawn it-tliet elementi ghandhom necessarjament jikkonkorru kollha; u t-tielet wiehed ghandu jirrizulta specifikatament, u mhux jigi sempliciment kunsidrat bhala indizju kwalunkwe ta' buona fede, jigifieri illi l-akkwirent tal-haga jrid kollu l-konvizjoni ragjonevoli illi huwa akkwista l-haga minn ghand min verosimilment kien il-proprjetarju taghha. Il-prova tal-"buona fede" qieghda fuq l-akkwirent, u dan ghandu jipprova mhux biss li kien "in buona fede", izda li lanqas kien f'kolpa meta akkwista l-haga. Kaz fejn gie ritenut li l-konvenut ma kienx "in buona fede" meta xtara oggetti li rrizultaw li kienu misruqa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info