Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 326

Judgement Details


Date
13/01/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
HILDA BARTOLO ET. vs GIUSEPPINA ZAMMIT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GURAMENT - INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI - SOSPENSJONI
Summary
Il-principju li ebda prova ma hija ammissibili kontra l-preskrizzjoni eccepita, barra l-gurament, ghandu jigi kwalifikat bil-principju l-iehor illi l-projbizzjoni ta' kwalunkwe prova ohra barra l-gurament tissupponi illi l-preskrizzjoni mhux biss hija ammissibili izda anki li ma kienx hemm xi sospensjoni jew interruzzjoni taghha. B'mod li l-vera pozizzjoni, f'kaz ta' eccezzjoni ta' preskrizzjonili timporta prezunzjoni tal-pagament, hija din: kif tigi opposta l-preskrizzjoni, l-attur jista' jikkumbattiha jew billi jaghti l-gurament lill-konvenut, jew b'xi wiehed mill-mezzi fuq imsemmijin, jigifieri inammissibilita', interruzzjoni jew sospensjoni tal-preskrizzjoni, b'dan, pero' li wara li l-attur ikun ghazel wiehed minn dawn il-mezzi, huwa ma jkunx jista' jekk mhux f'kazi eccezzjonali, jikkumbatti l-preskrizzjoni b'wiehed mill-mezzi l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info