Referenza: Volum 37C (1953), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 703

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/05/1953
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
P.L. BENEDICT HADRIAN DINGLI NE vs JOSEPH MIFSUD BONNICI O.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1197, 1189, 1068 (2) U 1265 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 524 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DEPOZITU - INTERDIZZJONI - NULLITA' - PAGAMENT - PROVA - ZBANK
Fil-Qosor
Zbank ta' flus effetwat mill-persuna li ghandha dawk il-flus fil-Bank jikkostitwixxi pagament li l-Bank jaghmel in ezekuzzjoni ta' l-obligu tieghu li jrodd il-flus depozitati lill-persuna li hija ntitolata ghalihom. Hlas maghmul lil persuna inkapaci huwa null, bil-konsegwenza li min ikun ghamel dak il-pagament ikun obligat jerga' jhallas; ghaldaqstant, jekk dak il-hlas isir lid-depozitant meta dan huwa interdett, dak il-hlas huwa null bhala maghmul lil persuna inkapaci. Pero', jekk id-debitur(f'dan il-kaz il-Bank) jipprova li l-hlas maghmul lill-interdett ikun avvantaggja u kien utili ghall-kreditur, dak il-pagament mhux null; imma l-prova ta' dik il-versjoni utili tinkombi lil min jaghmel il-pagament; u din il-prova tista ssir anki fl-istess kawza li fiha jigi mitlub il-hlas mill-gdidta' dawk il-flus hekk imhallsin. In kwantu ghaz-zmien meta trid tkun tezisti l-utilita', ma hemmxbzonn li dik l-utilita kienet tezisti fiz-zmien li tigi esperita l-azzjoni ghar-ripetizzjoni ta' dawk il-flus, izda hu bizzejjed li kienet tezisti fiz-zmien meta sar il-hlas. L-effetti ta' l-interdizzjoni jibdew mill-gurnata tad-digriet li jordna l-interdizzjoni, anki ghat-terzi, indipendentementmix-xjenza jew injoranza taghhom; u ghalhekk il-pagament maghmul lill-interdett ma jiswiex jekk sarwara dak id-digriet, u b'mod specjali jekk min ihalas kien jaf b'dak id-digriet; salva dejjem il-possibilita' ta' min ghamel il-pagament li jehles mir-responsabilita' ghad-danni billi jipprova l-versjoni utili ta' dak il-pagament fil-vantagg ta' l-inkapaci li rcieva l-flus.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni