Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 648

Judgement Details


Date
19/02/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
WISQ REV. KAN. TEZORIER LORENZO MICALLEF NE. vs VINCENZA BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1142 (1) TAL-KODICI CIVILI - ECCEZZJONIJIET - OBLIGAZZJONI SOLIDALI - PAGAMENT
Summary
Il-kondebitur solidali jista' jaghti l-eccezzjonijiet kollha li huma personali ghalih, kif anki dawkli jghoddu ghalih u ghall-kondebituri l-ohra kollha. Dana jfisser illi l-eccezzjonijiet li ma humiex personali, uli huma komuni ghall-kondebituri kollha, jistghu jigu opposti min kull wiehed minnhomghar-rasu. Wiehed mill-mezzi komuni ta' difiza huwa l-pagament, peress li bih tinqatel l-obligazzjoni u tispicca s-solidarjeta'. Konsegwentement kull wiehed mid-debituri solidali, sew jekk imharrekwahdu kemm jekk imharrek mal-kondebituri l-ohrajn, ghandu d-dritt li jeccepixxi l-pagament, anki parzjali; ghax b'hekk huwa jkun qieghed inaqqas ir-responsabilita' tieghu fid-dejn. Din l-eccezzjonital-pagament ma tigix newtralizzata billi kondebitur iehor jammetti d-dejn; ghax ghalkemm il-kondebituri solidali jirrapprezentaw lil xulxin di fronti ghall-kreditur, din ir-rapprezentanza ghandha certi limiti, u ma testendix ghal kull xorta ta' atti li wiehed minnhom joghgbu jaghmel bi pregudizzjuta' l-ohrajn. U ghaldaqstant, ghalkemm wiehed mill-kondebituri jammetti s-somma tad-dejn, l-ohrajnma humiex prekluzi b'dik l-ammissjoni milli jeccepixxu l-pagament tad-dejn, kollu jew bicca minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info