Reference: Volume 82 (1998), Part No. 3, Section , Page 293

Judgement Details


Date
23/10/1998
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
CARMELO PULE vs KUMMISSARJU TAL-PULIZJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT TA' IMPEDIMENT TA' SAFAR - RESPONSABBILITA' TA' DANNI TA' L-AWTORITAJIET F'KAZ TA' SAFAR TA' PERSUNA MIZMUMA MILLI SSIEFER
Summary
L-attur talab dikjarazzjoni u kundanna hlas ghal danni wara li ppremetta illi l-konvenuti hallew lilterz isiefer bi ksur ta' Mandat ta' Impediment ta' Safar. Il-Qorti cahdet it-talba attrici ghaliexma giex ippruvat kif kien allegat fil-kawzali tac-citazzjoni illi l-konvenuti ma hadux hsieb l-ordni tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info