Reference: Volume 82 (1998), Part No. 3, Section , Page 321

Judgement Details


Date
06/11/1998
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
DOTTOR LOUIS BIANCHI NOE vs MICHELLE CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - INCIDENT AWTOMOBILISTIKU
Summary
L-assikuratur surrogat agixxa biex jirkupra danni sofferti mill-assikurat. Il-Qorti cahdet it-talbau kkwotat b'approvazzjoni insenjament tal-Qorti cahdet it-talba u kkwotat b'approvazzjoni insenjament tal-Qrti ta' l-Appell fis-sens illi "nejn huma l-principji generalment akkolti fid-duttrina u fil-gurisprudenza estera u lokali in materja ta' incidenti ta' traffiku stradali, li ghandhom jirregolaw l-investimenti ta' vetturi, jigifieri: (a) hu obbligu ta' kull sewwieq li jirregola s-sewqan sknd il-kondizzjonijiet u cirkostanzi, bhalma huma l-hin ta' bil-lejl, il-vizwali ostakolata bid-dlam ubix-xita, il-piz ta' vejikolu, l-istat ta' l-art u rapporti ohra kontingenti; u (b) hu anke dmir ta' sewwieq li jzomm dik li komunement tissejjah a reasonable careful look out", liema dmir igib mieghu li s-sewwieq jara dak li jkun ragonevolment vizibbli...".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info