Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 616

Judgement Details


Date
20/05/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
JOSEPH M. VELLA vs ANTONIO BUTTIGIEG PR. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
It-teorija tal-"Jus Superveniens" hija applikabili meta l-kawza tibqa' nkwadrata kif tkun maghmula,bl-oggett u l-kawzali li jkollha, imma ma tistax ikollha l-effett li tbiddel il-kawzali tac-citazzjoni. Meta t-talba ta' l-attur tigi milqugha fuq wahda mill-kawzalijiet u mhux ukoll fuq il-kawzalijiet l-ohra, u l-attur ma jappellax, huwa pero' fl-appell li jaghmel l-avversarju ghandu dritt jikkumbattih anki fuq dawk il-kawzalijiet l-ohra, avvolja ma jkunx ghamel appell incidentali sakemm ma jkunx hemm gudikat kontra tieghu fuq dawk il-kawzalijiet. L-appellat, biex jiddefendi t-tezi tieghu u s-sentenza ta' l-Ewwel Qorti jista' jgib ragunijiet godda quddiem il-Qorti ta' l-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info