Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 611

Judgement Details


Date
06/05/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
RIKORS TA' L-ATTORNEY GENERAL vs V.C.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-ligi (art. 75 tal-Kodici tal-Kummerc) tikkontempla l-kondizzjonijiet mehtiega biex persuna tista'taghmilha ta' agent tal-kummerc u tottjeni l-licenza relativa minn ghand il-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerc, kif ukoll il-kazi meta dik il-licenza tista' tigi revokata jew sospiza. Dik il-licenza tista' tigi revokata jew sospiza mill-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' Tieghu r-Re fuq talba ta' l-Attorney General, fost ragunijiet ohrajn, jekk il-possessur tal-licenza jigi misjub hati ta' delitt kontral-proprjeta' jew jigi fallit, jew jekk il-Qorti tkun soddisfatta li dik il-persuna mhix kapaci u tajba biex tkompli taghmilha ta' agent tal-kummerc. Dawn id-dispozizzjonijiet ghandhom jigu interpretati fis-sens illi l-licenza ta' l-agent tal-kummerc tista' tigi revokata jew sospiza mhux biss meta l-agent jinsab hati ta' delitt kontra l-proprjeta', jew jigi fallit, imma anki meta l-kondotta tieghugenerali hija tali li tiggustifika r-revoka jew is-sospensjoni tal-licenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info