Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 233

Judgement Details


Date
21/07/1998
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
MARIA BALDACCHINO vs EDWIN PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
REVOKA TA` MANDAT TA` INIBIZZJONI
Summary
Fi proceduri taht l-artikolu 836 (1) (f) il-Qorti m'ghandhiex il-funzjoni li tirrivedi dak li gahmlet Qorti diversament ippresjeduta jew li tissindakaha, izda ghandha tara biss jekk hux ragonevoli lil-mandat jibqa` fis-sehh jew jekk ghadux mehtieg. hija ghalhekk kwistjoni rrilevanti kif gie akkrodat il-mandat originarjament jew ghaliex ir-rikors promotur tal-mandat ma kienx gie mwiegeb.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info