Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 211

Judgement Details


Date
28/01/1998
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
IL-KORPORAZZJONI TELEMALTA vs JOSEPH CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI - RINUNZJA - SERVIZZ TA` TELEFON
Summary
Gie diverrsi drabi deciz mill-Qrati taghna li l-perijodu preskrittiv ghall-azzjoni ghall-hlas ghal servizz ta` telefon huwa ta` hames snin skond l-artikolu 2256 (f) tal-Kodici Civili. Il-konvenut macahadx li hu ghandu jaghti lill-attur izda qed jikkontesta l-ammont li hu dovut minnu, ghalhekk l-agir tieghu mhux kompatibbli ma dak ta` persuna li trid taghti l-eccezzjoni ta` preskrizzjoni. Gie deciz diversi drabi mill-Qrati taghna li l-accettazzjoni tal-konvenut li jittratta ma` l-attur dwar l-ilment teighu u sahansitra joffrilu ftehim jimplika rinunzja ghall-preskrizzjoni (anke jekk ga` akkwistaha) billi hija inkompatibbli ma` l-intenzjoni li jippreservaha u jopponiha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info