Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 20

Judgement Details


Date
07/04/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
DAVID ELLIS BHALA BURSAR U FL-ITNERESS TAL-KULLEGG ST EDWARD'S vs ALBERTO UTEHRE KONJUGI SERRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET TA` KULLEGG - EDUKAZZJONI - SPEJJEZ INKORSI
Summary
Il-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta`l-Ewwel Qorti fejn akkokljiet talba ghall-iskola attrici biex jingabru spejjez ta` drittijeit ta` eudkazzjoni u taghlim. Il-Qorti ta` l-Appelll irribadiet illi una volta l-genituri jiddeciedu illi jibghatu lil uliedhom go skola partikoalri, huma awtomatikament ikun qeghdin jirrikonoxxu l-validita` tar-regolamenti kollha li jirregolaw id-dhul ul-permanenza ta` uliedhom f'dik l-iskola u jinkombi fuqhom oneru li jivverifikaw dawn il-kundizzjonijietsewwa qable ma jiehdu l-pas li ssemma. Ikun ridikolu illi jigi ritenut il-kuntrarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info