Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 99

Judgement Details


Date
07/05/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
ANTHONY GATT vs MARY SHEPARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DUTY TO KEEP A PROPER LOOK OUT - INCIDENT AWTOMOBILISTIKU - PROVA - STOP SIGN - VALUR PROBATORJU TA' - VELOCITA'
Summary
Kawza dwar incident awtomobilistiku. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi dejjem u f'kull kaz ghandhom jigu applikati bir-rigur l-principji bazilari tal-ligi u dana fis-sens illi in mankanza ta' provi kuntrarji, dikjarazzjonijiet jew provi prodotti ghandhom igorru maghhom il-valur probatorju opportun, dejjem inkwadrati, s'intendi, fic-cirkostanzi tali li, anke in mankanza ta' provi kuntrarji, jirrendu prova partikolari inattendibbli. Minn evalwazzjoni tal-provi, il-Qorti ta' l-Appell sabet illi ghall-incident kien jahti unikament l-attur u f'dan is-sens irriformat is-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info