Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 68

Judgement Details


Date
04/05/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
JOSEPH GALEA PRO ET NOE vs CHARLES FRANCICA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVIZ GHAS-SMIEGH - REKWIZITI A TENUR TA' L-ARTIKOLU 171 TAL-KODICI TA' ORGINAZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI
Summary
Irrizulta inkontestat li l-appellanti konvenuti originarjament kienu gew innotifikati b'avviz mhux skond kif hemm espressament stipulat fl-artikolu 171 (1) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta. Dan in-nuqqas jimporta n-nullita' ta' l-atti u tal-proceduri relattivi, multo magis, meta si tratta ta' proceduri ta' natura sommarja. Il-Qorti ta' l-Appell irrevokat u annullat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti u rrimettiet l-atti lill-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info