Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1286

Judgement Details


Date
02/02/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANGELO CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SPECIAL REASONS" - ART. 3(2) TAL-ORD. XXXVI TAL-1939 - ASSIKURAZZJONI DWAR RISKJI TA` TERZI PERSUNI - POLZA TAS-SIGURTA' - SOSPENSJONI TAL-LICENZA TAS-SEWQAN
Summary
Il-fatt li wiehed, filwaqt li jippermetti s-sewqan ta` vejikolu tal-mutur teighu minn persuna li maghandhiex licenza tas-sewqan mill-Pulizija, u b'hekk ma kienx kopert bil-polza tas-sigurta`, haseb li huwa kien "covered", ma hux affattu, "sic et simpliciter", "special reason" biex il-Qorti timmitiga l-eprijodu fissatt mill-ligi ghall-iskwlaifika tal-hati milli jkollu jew jottjeni licenzi tas-sewqan. L-assikurat hu fid-dover li jinforma ruhu dwar il-portata tal-polza, jekk ma jifhemx sewwa l-estensjoni tal-"cover" taghha; u biex ikun hemm "special reason" jehtieg li hu mhux biss ikun haseb anki jekk onestament li kien kopert, imma jehtieg li kien hemm cirkustanzi li kien ragjonevolment jiggustifikawh jahseb hekk. Lanqas ma jiswa bhala "special reason" il-fatt li hu kien qieghed jissolvelja s-sewqan. Il-konkors ta xi "special reason" ma hix materja li titqies leggerment jew b'facilita`, jew incidentalemnt, imma li ghandha tigi maturata sewwa u meditata in linea pricnipali; ammennokke` wiehed ma jridx jiffrustra l-ligi tas-sigurta` relativa ghall-cars.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info