Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1353

Judgement Details


Date
30/03/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CERTIFICATE OF INSURANCE" - "RENEWAL" - "REVIVAL" - ASSIKURAZZJONI - LICENZA TAS-SEWQAN - POLZA TAS-SIGURTA' - RISKJI TAT-TERZI PERSUNI - SOSPENSJONI
Summary
Jekk bniedem ikun isuq karrozza tal-mutur minghajr is-"Certificate of Insurance", imma fil-fatt ikunta` filwaqt istruzzjonijiet lill-kumpannija tas-sigurta` biex tirrinovalu l-"cover" tas-sigurta`, allura huwa ma jkunx qieghed isuq minghajr ma hu kopert bil-polza tas-sigurta` jew garanzija ghar-riskji ta` terzi persuni. Kaz simili mhux kaz fejn ghandu jigi ezaminat jekk tikkonkorrix xi raguni specjali biex il-Qorti timmitiga l-perijodu tal-iskwalifika milli wiehed ikolu jew jottjen licenzi tas-sewqn, imma hu kaz fejn wiehed ghandu jara jekk dak ir-"renewal" huwiex regolari; gahx jekk ikun regoalri, allura taqa` l-imputazzjoni ta` sewqan bla polza tas-sigurta`, in kwantu li f'kaz simili polza kien hemm. Avvolja fil-polza relativa ma jkunx hemm klawsola fis-sens li, f'nuqqas ta` disdettaminn naha jew mill-ohra, il-polza tkun ritenuta bhala rinnovata, il-patt verbali tar-"Renewal" huwavalidu, ladarba ma jikkontradicix it-termini tal-polza. taht aspetti ohra, u ghal finijiet ta` kwistjonijiet ohra, jista` jigi dibattut jekk ikunx kaz ta` "Renewal" jew ta` "revival", b'mod li jkun hemm kuntratt gdid, ghalkemm fil-prattika r-"Revival" jitqies "renewal"; imma din il-kwistjoni ma hemm lokha meta l-agent tal-kumpannija, in ezekuzzjoni tal-istruzzjonijeit likellu minn ghand l-imputat, ghamel ir-"renewal" rego;arment mal-iskadenza, u l-agent seta` validament jaghmel dak ir-"renewal".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info