Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1395

Judgement Details


Date
11/05/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MANWEL CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"THIRD PARTY RISKS" - ASSIKURAZZJONI - LICENZA TAS-SEWQAN - POLZA TAS-SIGURTA'
Summary
Skond il-prattika uniformi u accettata mill-assikuraturi, ma ssirx distinzjoni bejn "private" u "Special licence" ghall-finijiet tal-"Cvoer" dwar riskji tat-terzi persuni; ghaliex, sakemm l-individwuhu kompetenti jsuq b'licenza ordinarja, allura, ghall-"estimation of teh risk", hi haga indifferentijekk ghandux licenza "private" jew special", billi fil-kaz wiehed u l-iehor hu kompetenti jsuq il-karrozza; u din il-kompetenza, u mhux il-kwalita` tal-licenza, hi wahda mic-crikustanzi "Affecting teh risk". ghaldaqstant, l-imputazzjoni li wiehed saq "Taxi-car" minghajr licenza tas-sewqan "Special", u b'hekk ma kienx kopert mill-polza tas-sigurta` jew garanzija ghar-rsikji ta` terzi persuni, hija eskluza, met ahu kellu licenza ordinarja biex isuq dik il-karrozza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info