Referenza: Volum 41F (1957), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1400

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/05/1957
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CARMELO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"PLASTIC SHOPPING BAGS" - "SHOPPING BAGS" - APPELL - NULLITA'
Fil-Qosor
L-Attorney General jista' jappella minn sentenza tal-Magistrat, fost kazijiet ohra, meta l-Magistratikun illibera ghaliex ikun irritjena li "fil-fatt" ma jikkonkorrux ir-rekwiziti tar-reat; u f'dawnl-ahhar zmienijiet giet moghtija lil din id-dispozizzjoni tal-ligi interpretazzjoni fis-sens li, avvolja l-Magistrat ikun dahal "fil-provi", hemm lok ghall-appell jekk il-Magistrat ikun ghamel enuncjazzjoni zbaljata jew inkompleta tal-ligi. Jekk il-Magistrat ikun ghamel semplicement apprezzament tal-provi, zgur ma jistax jinghad li hu llibera fuq il-fatt kif semplicement "dedott", ghaliex il-verita' tkun li hu llibera in bazi ghall-fatt "pruvat". Ghaldaqstant, f'kaz fejn l-imputat jigi akkuzatli mporta minn post barra minn dawn il-Gzejjer basktijiet tal-"plastic" ghall-oggetti tax-xiri ("plastic shopping bags") minghajr licenza minn ghand il-Ministru, ma jistax jinghad li fis-sentenza tal-Magistrat hemm xi enuncjazzjoni tal-ligi b'mod li jkun pont ta' dritt, jekk il-Magistrat ikun wasalghall-konkluzjoni tieghu dwar il-vera natura tal-oggetti mportati in bazi ghall-ispezzjoni okularital-oggetti, in bazi ghall-osservazzjoni materjali tal-konsistenza u forma tal-istess oggetti, u inbazi ghal konsiderazzjonijiet purament ta' fatt dwar f'hix ordinarjament jikkonsistu dawk li jissejhu "bags" - haga li l-Magistrat ma setghax ma jaghmelx peress li fil-ligi ma hemm ebda definizzjoni tal-kelma "shopping-bag", u allura tabilfors il-kwistjoni kellha tkun definita mhux in bazi ghal xi interpretazzjoni tal-kliem tad-definizzjoni, jew in bazi ghal xi affermazzjoni ta' principju ta' ligi, imma biss in bazi ghal riflessjonijiet vizwali u ta' fatt. Lanqas jirrendi appellabbli dik is-sentenza l-fatt li fiha jigu premessi xi konsiderazzjonijiet dwar il-ligi in materja, jekk dawn il-konsiderazzjonijiet ma jirrakkjudu ebda enuncjazzjoni interpretativa ta' xi punt oskur jew dibattut, imma semplicement dikjarazzjoni tal-istat tal-ligi; u s-semplici applikazzjoni tal-ligi ghall-fatt ma tammontax ghal punt ta' dritt, ghax diversament kull sentenza tkun appellabbli, ghax f'kull sentenzabilfors issir applikazzjoni tal-ligi. U din l-interpretazzjoni tad-dispozizzjoni tal-ligi ma ghandhiex tigi znaturata b'mod illi, malli f'sentenza tissemma l-ligi, allura jitqies li hemm lok ghal appell fuq punt ta' dritt, imma ghandha tigi korrettament mizmuma fil-limiti gusti taghha, cjoe' fejn,in riferenza ghar-reat addebitat, il-Magistrat tkun applika ghall-fatt dik il-ligi minnu skorrettament jew inkompletament enuncjata. F'kontingenzi simili, l-appell tal-Attorney General hu irritu u null.




Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni