Reference: Volume 41F (1957), Part No. 3, Section , Page 1252

Judgement Details


Date
31/10/1957
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
HENRY PACE ET vs VICTOR PIROTTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 121 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ART. 1659 U 1111 TAL-KODICI CIVILI - KONDIZZJONI RIZOLUTIVA - KUNTRATTI KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - MOROZITA FIL-HLAS TAL-KERA - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Ghalkemm fil-kuntrattazzjonijiet kummercjali l-kondizzjoni rizolutiva tacita tipproduci r-rizoluzzjoni tal-kuntratt "di pieno dirito", u l-Qorti ma tistghax takkorda lid-debitur ebda dilazzjoni biexjippurga l-mora, fil-kaz ta` lokazzjoni kummercajli, pero`, ma spiccax il-fakolta` tal-Qorti li taghti lill-inkwlin zmien moderat, skond ic-cirkustanzi, ghall-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni lijkun naqasminnha, biex b'hekk jevita l-hall tal-kuntratt mitlub kotnra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info