Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 791

Judgement Details


Date
28/06/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs RENATO ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 23 TAL-KODICI KRIMINALI - LOKAZZJONI
Summary
Il-Ligi tal-Kera tas-sena 1944 taghti lill-Attorney General id-dritt ta' l-appell mis-sentenzi tal-Qorti Kriminali tal-Magistrati fil-kazijiet kollha msemmijin fil-Kodici Kriminali, u anki kull meta s-sentenza taghti kundanna li, fil-fehma tieghu, ma tkunx adegwata. Jekk is-sentenza appellata tkunilliberat lill-imputat taht il-provvedimenti ta' l-artikolu 23 tal-Kodici Kriminali, l-Attorney General ma jistax jappella minnha taht il-ligi generali kontenuta f'dak il-Kodici, ghax meta s-sentenzatkun liberatorja taht l-imsemmi artikolu, l-Attorney General ma jistax jappella minnha. U lanqas majista' jappella taht il-Ligi specjali tal-Kera; ghax id-dritt ta' dak l-appell jippresupponi sproporzjoni bejn il-piena li giet moghtija u dik li jmissha giet moghtija; mentri meta gie applikat l-art. 23 tal-Kodici Kriminali, ma giet moghtija ebda piena, u ghalhekk il-koncett ta' sproporzjon bejn piena u ohra ma hux immaginabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info