Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1516

Judgement Details


Date
14/12/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs DR RICCARDO FARRUGIA, B.A., LLD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 18 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - AVVIZ TAL-PULIZIJA - BINI PERIKOLUZ - NULLITA' - PROCEDIMENT "IN ABSENTIA" - SENTENZA - TERMINU
Summary
Fis-sistema malli, il-procedimenti "in absentia", barra minn certi kazi kontemplati mill-ligi, ma humiex permessi; u s-sentenza moghtija "in absentia", jew kontra persuna li ma kienetx prezenti, jew kotnra persuna li dehret ghall-imputata mignahjr ma kienet minnu debitamnet awtorizzata biex tidher ghalieh, hija nulla, ghax tkun inficjata bi vjolazzjoni ta` forma sostanzjali. L-intima tal-Pulizijabiex wiehed inehhi l-perikolu minn bini teighu fi zmien stabbilit fl-istess intima hija element mehtieg ghall-integrazzjoni tar-reat ta` min, wara li jkun gie mwissi mill-Pulizija biex inehhi dak il-perikolu, jonqos milli jirrimedja fiz-zmien lilu moghti f'dik it-twissija. u sakemm ikun ghadu jiddekorri dak it-terminu, ma tintegrax ruhha l-kontravvenzjoni taht l-art. 18 tal-Ligijiet tal-Pulizija; ghaliex dan ir-reat jippostula bhala rekwizit teighu in-nonkuranza tal-intimat. Ghaldaqstant, jekk il-Pulizija tkun ipprocediet meta t-terminu moghti fl-intima jkun ghadu miexi, l-addebitu ta` danir-reat huwa infondat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info