Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1254

Judgement Details


Date
05/11/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
AVUKAT DR PAUL MALLIA NE vs GERALD VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 36 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - IMITAZZJONI TA` TRADE MARK - KONKORRENZA SLEALI - PENALI
Summary
Kummercjant li fil-kummerc tieghu jahgmel uzu ta` markju jew sinjal distintiv li jista` jgib tahwidma` markju jew distintiv ga uzata b'jedd minn kummercjant iehor, ikun qieghed jaghmel, ghad-dannu ta` dak il-kkuercjant l-iehor, wahda mill-forom ta` konkorrenza illecita` vjetati mill-ligi. is-sommatal-peanli kontra l-hati ta` konkorrenza illecita` hija mill-ligi mhollija fid-diskrezzjoni tal-gudikant; imma l-gudikant ghandu jistabbilixxi l-ammont tal-penali skond ic-cirkustanzi, u avut rigwardghall-kobor tal-fatt, iz-zmien li dam sejjer, u l-mala fede tal-kotnraventur; u dan f'ammont ta` mhux anqas minn Lm10 u mhux izjed minn Lm500.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info