Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section 1, Page 1388

Judgement Details


Date
25/04/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ALEXANDER MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT VI TAL-1956 - IMPJEGAT - SIGURTA' NAZZJONALI - SOCJETA'
Summary
Il-kuntratt ta' socjeta' jezigi bhala kondizzjoni essenzjali ghall-formazzjoni tiehu l-intenzjoni tal-partijiet li jassocjaw ruhhom, li jpoggu xi haga in komun, u li jippartecipaw fil-qliegh u fit-telf tal-impriza. Il-fatt biss li l-principal issellef xi flus minn ghand impjegat tieghu in konnessjoni ma' xi appalt li l-principal kien assuma ma jfisser xejn, meta hu skompanjat minn kwalunkwe provali turi l-intenzjoni tal-partijiet li jassocjaw ruhhom, jew li b'dak is-self dak impjegat ikun "a sleeping partner". Ghaldaqstant, l-imputat kien fl-obligu li jhallas il-kontribuzzjonijiet dwar dakl-impjegat taht l-Att dwar is-Sigurta' Nazzjonali; u mhux accettabbli d-difiza fis-sens li dak l-impjegat kien, mhux impjegat, izda assocjat tal-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info