Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section 1, Page 1390

Judgement Details


Date
04/05/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANCIS BLANCHO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ATTI GUDIZZJARJI - KORREZZJONI - SENTENZA - ZBALL FL-ISEM TAL-PARTIJIET
Summary
Sentenza li biha l-imputat gie misjub hati u kundannat ma tolqotx lil dak l-imputat, u ma hix ezegwibbli kontra tieghu, jekk f'dik is-sentenza il-kunjom tal-imputat ikun riportat differentement minn dak li jkun ifl-fatt. Jekk l-imputat jappella minn sentenza li biha gie misjub hati u kundannat, u fl-appell jigi sollevat preliminarment l-incident tal-kunjom, il-Qorti tal-Appell ma tistghax tikkoregi zball fl-istritturi prezentati fl-ewwel istanza, u ghalhekk ghandha tipprovdi fuq l-appell fis-sens biss li tiddikjara li l-kundannat bis-sentenza appellata ma hux l-imputat appellant, u li ghalhekk dik is-sentenza ma tolqtux u ma hix ezegwibbli kontra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info