Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1479

Judgement Details


Date
02/11/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO BORG BONACI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH TA` OGGETTI RAZZJONATI - BWONA FEDE
Summary
Oggett razzjonat jibqa` razzjonat anki jekk ikun danneggjat; u ghalhekk, minjixtri kontra l-ligi oggetti razzjonati, ma jistghax jehles mill-imputazzjoni li xtara oggetti tar-razzjoni bla permess billi jallega li l-merci minnu mixtrija kienet danneggajta u ghalhekk mam ghandhiex titiqies li kienet ghadha razzjonata. Lanqas tiswa li l dak ix-xerrej l-allegazzjoni li hu kien in bwona fede meta xtara dik il-merci, billi huwa xtraha minn ghand ditta serja u kellu ragunijiet jipprezumi li dik id-ditta kellha l-permess li tbeghlu dik il-merci ghax hu kien imissu jaccerta ruhu jekk id-ditta li bieghetlu dik il-merci setghetx tbieghhielu; u dan aktar u aktar jekk dak l-istess xerrej ma kelluux permess biex jakkwista dik il-merci.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info