Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section 1, Page 1392

Judgement Details


Date
11/05/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs RAPHAEL CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SPECIAL REASONS" - "THIRD PARTY RISKS" - ART. 3(2) TAL-ORD. XXXVI TAL-1939 - ASSIKURAZZJONI - LICENZA TAS-SEWQAN - POLZA TAS-SIGURTA' - SOSPENSJONI
Summary
Jekk is-sid ta' karrozza jkun ta istruzzjonijiet verbali lill-kumpannija tas-sigurta' li maghha huwakien assikurat, biex din mal-iskadenza ggedded il-"cover" ta' dik il-karrozza, u wara dawk l-istruzzjonijiet huwa jaghti l-karrozza biex isuqha lill-impjegat tieghu, dak l-impjegat ma jistghax jinghad li ghamel uzu minn karrozza minghajr "insurance"; ghax il-patt verbali li l-assikuratur ghandu jgedded il-polza hu validu, u f'kaz ta' accident jista' jsir reklam lill-kumpannija tas-sigurta' bi dritt. F'kaz simili ma hux il-kaz li wiehed jara jekk kienx hemm "special reasons" biex dak l-impjegatjigi kundannat ghal perijodu anqas minn dak preskritt mill-ligi ghas-sospensjoni tal-licenza u l-iskwlifika, bhal ma kien ikun il-kaz kieku l-karrozza ma kienetx assikurata u l-impjegat saq il-karrozza tal-principal tieghu bil-fehma li din kienet assikurata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info