Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section 1, Page 1357

Judgement Details


Date
30/03/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs NO. 11228 GUNNER ROCCO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PEDESTRIANS" - NEGLIGENZA - TRAFFIKU
Summary
F'kaz fejn "pedestrian" johrog f'daqqa quddiem car u jikkrealu emergenza, u dak il-"pedestrian" jigimilqut mill-karrozza, mhux bizzejjed il-fatt li l"pedestrian" kien inkawt biex l-imputat jista' jecceppixxi d-difiza tal-"inevitable accident". Jekk l-imputat kellu tort, ghax kien qieghed isuq bi speed tali li ma setghax jinkontra l-emergenza billi jwaqqaf "a tempo", allura hu l-kaz li wiehed jara x'inhi l-pozizzjoni dwar ir-responsabilita' kriminali tal-imputat. F'sedi kriminali (ghad-differenza ta' dak li hu l-aspett guridiku f'sedi civili) in-negligenza tad-danneggjat involut fl-incidentma tnehhix ir-responsabilita' tad-driver, ammenokke' din in-negligenza tad-danneggjat ma tkunx il-kawza determinanti. Jekk biss ikkontribwiet, allura fil-process kriminali l-imputat hu ugwalment responsabbli. Ghaldaqstant, ladarba l-imputat kellu tort huwa wkoll filli li speed tieghu kien eccessivu tali li hu ma setghax iwaqqaf fil-hin, id-difiza tat-tort tad-danneggjat ma tiswiex in sedi kriminali; salva r-riduzzjoni u allokazzjoni tad-danni konsegwenzjali in sede civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info