Referenza: Volum 41F (1957), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1324

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/03/1957
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs THOMAS AGIUS DELICATA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 23 U ART. 19(D0 TAL-KAP. 12 - FRODE KUMMERCJALI - KONKORS TA' REATI U PIENI
Fil-Qosor
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illi l-hati ta` delitt wiehed jew aktar, u ta` kontravvenzjoni wahda jew akatar, jigi kundannat biss ghall-piena stabbilita ghad-delitt jew ghall-piena li jkun imissha tinghata lil-hati minhabba l-konkors ta` akatar minn delitt wiehed skond ir-regoli tal-konkors ta` reati u pieini, jekk il-piena li ghandha tinghata ghad-delitt ma tkuns anqas min tlett xhur prigunerija jew lavuri furzati tippresuponi l-applikazzjoni effettiva tal-piena; u kwindi mhix applikabblimeta ghad-delitt li hu punibbli b'aktar min tliet xhur prigenerija jew lavuri furzati kien hemm, hux l-applikazzjoni tal-piena, imma s-sospensjoni taghha taht la-rtikolu 23 tal-Kodic Kriminali. Ghaxbl-applikazzjoni ta` dak l-artikolu hemm biss id-dikjarazzjoni ta` reita`, imma ma hemmx kundanna ghall-piena. Ghaldaqstant, mhix accettabbli l-allegazzjoni illi, la darba l-hati gie dikjarat hati ta` frode kummercjali, u gie liberat taht id-dispozizzjonijiet tal-art. 23 tal-Kodici Kriminali, ma messux gie kundannat u moghti piena ghall-imputazzjonijiet ohra li dwarhom gie misjub ukoll hati billi hu jallega li gie misjub hati ta` dak id-delit, u dan huwa punibbli bil-piena ta` aktar minn tlietxhur prigunerija jew lavuri furzati. U ma tiswiex l-allegazzjoni illi, jekk in-normi tal-konkors ta`reati u pieni ma jigux appliakti fl-sitess kawza fejn gie liberat kondizzjonatament huwa jista` jitlef il-beneficcju tal-konkors kommizutativ tal-pieni fil-kaz li huwa jikkommetti delitt iehor fit-terminu preskrizzjonali
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni