Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1347

Judgement Details


Date
16/03/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SPECIAL REASONS" - "TRACTOR" - ART. 3 TAL-KAP. 165 - ASSIKURAZZJONI - LICENZA - REG. 18 U 19 TAL-MOTOR CARS REGULATIONS, 1948 - RISKJI TAT-TERZI PERSUNI - SOSPENSJONI TAL-LICENZA TAS-SEWQAN - TRAFFIKU
Summary
"tractor" li jservi ghall-uzi agrikoli jaqa` taht ir-Regolamenti dwar il-vejikoli tal-mutur; u ghalhekk ghandu jkun registrat bhala vejikoli ohra tal-mutur, avvolja mhuxdestinat biex jintuza fit-trieqat, fejn suppost li jittrasita biss sakemm jassal ghall-ghalqa. B'daqshekk jibqa` l-istess l-obligutar-registrazzjoni. kif lanqas ma jeskludi t-"tractor" mill-kwalita` ta` vijikolu tal-mutur taht dawk ir-regolamenti l-fatt li t-"tractor; jizviluppa "speed" zghir. ir-"tractor" irid ikun ukoll licenzjat mill-pulizja, ghalkemm huwa btiz ghall-agrikoltura. jekk jghaddi mit-triq ghandu bzonn tal-licenza, avvolja dak l-uzuz huwa incidentali. It-"tractor" ghandu ikun assikurat ghar-riskji tat-terzi persuni; ghax it-trasnitu teighu fi triq publika ma jaqghax taht sewqan fil-kors tal-operazzjonijiet agrikoli interni tal-ghalqa. Kwnatu ghall-iskwalifika ta` min isuq "tractor" fi triq publika minghajr ma dan ikun licenzjat u assikurat ghat-"third party risks", il-fatt li ghal certu zmien kien hemm rilassazzjoni fl-applikazzjoni tal-ligijiet dwar it-"tractors" mill-parti tal-awtoritajiet, fl-intendiment kapubbli li tigi ajjutata l-agrikoltura, rilassjoni li setghet forsi tizvja lill-utenti taghhom, jista` jikkostitwixxi "special reason: biex il-Qorti timmuntiga l-perijodu tal-iskwalifika mill-wiehed ikollu jew jottjeni licenzi tas-sewqan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info