Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 2, Page 579

Judgement Details


Date
28/05/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG, GANADO E.
Parties
JOHN CASABENE PR. ET. NE. vs GIUSEPPE MALLIA PULVIRENTI ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"POOLS" - APPLIKAZZJONI TARDIVA GHALL-AMMISSJONI FIHOM - DANNI - ORIGINI U SKOP TAGHHOM
Summary
Il-"Pools" gew kostitwiti fi zmien il-gwerra b'intiza u bl-approvazzjoni tal-Gvern; u wiehed mill-iskopi taghhom kien dak li l-kummercjanti, minhabba r-restrizzjonijiet necessarji tal-gwerra, ma jitilfux il-profitti li soltu kienu jaghmlu fuq il-merkanzija li kienu soltu jimpurtaw. Fil-kaz l-atturgie dikjarat li kellu dritt jigi ammess fil-Pool anki wara li kien ghalaq iz-zmien li fih kellhom isiru l-applikazzjonijiet ghal din l-ammissjoni, ghar-raguni illi huwa kien fl-impossibilita' li japplika qabel ma ghalaq dak iz-zmien; u dan b'effett mid-data tan-notifika tac-citazzjoni lid-dirigentital-Pool. Fl-istess hin dawn il-dirigenti gew dikjarati li ma kienux responsabili ghad-dannu versul-attur, billi huma ma kellhom ebda obligu li jdahhlu fil-pool lill-konvenut meta ma kellhomx quddiemhom ebda talba ghall-ammissjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info