Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 749

Judgement Details


Date
17/05/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN RIPARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OVERTAKING" - SEWQAN PERIKOLUZ - TRAFFIKU
Summary
Jekk il-kondizzjonijiet tat-triq, f'certa lokalita' deteminata jkunu anormali, mentri minn naha wahda jimponu, kif indubbjament jimponu, fuq id-driver ta' car grad akbar ta' attenzjoni minhabba l-potenzjalita' akbar ta' emergenzi, min-naha l-ohra jistghu jaghtu lill certi fatti spjegazzjoni diversaminn dik li kien ikollhom f'cirkustanzi ta' triq normali. U hekk, fic-cirkustanzi partikulari tal-lokalita' li tkun, il-kwistjoni ta' l-"overtaking" tiehu aspett ferm specjali; ghax fic-cirkustanzi jista'jkun aktar perikoluz kieku l-car ta' wara kellu johrog mid-direzzjoni tieghu, jaqleb b'devjazzjoni kbira ghall-lemin biex jghaddi l-car ta' quddiemu, u mbaghad jerga' jaghmel devjazzjoni ohra biex imur fuq ix-xellug. F'cirkustanzi simili jista' jkun aktar "safe" li l-car ta' wara jipprosegwi fid-direzzjoni tieghu; avvolja jigi fuq ix-xellug tal-car ta' quddiemi, u b'hekk isir l-"overtaking"minn fuq ix-xellug u mhux minn fuq il-lemin. Dan, s'intendi, jghodd sakemm ma jkunx hemm fatturi ohra, jew cirkustanzi jew indikazzjonijiet ohra, li jirrendu din il-manuvra perikoluza. Mhux kull vjolazzjoni tar-regolamenti tat-traffiku stradali tikkostitwixxi sewqan perikoluz; ghax dik il-vjolazzjoni tista' tkun gustifikata fic-cirkustanzi tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info