Referenza: Volum 41F (1957), Parti Nru. 4, Taqsima 1, Paġna 1307

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/02/1957
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs MAURICE GOLDSTEIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"SYSTEM OF CONDUCT" - ART. 217 U 220 TAL-KODICI KRIMINALI - KOMPLICITA' - KONGUNGIMENT KARNALI - KORRUZZJONI TA' MINORENNI - POST PUBLIKU - PROVA
Fil-Qosor
Bhala punt ta' ligi, il-Qorti ma tistax issib bhala korraborazzjoni ta' imputazzjoni wahda rigwardanti l-korruzzjoni ta' minorenni wiehed il-provi relativi ghall-imputazzjoni dedotta kontra l-istess imputat riewardanti l-korruzjoni ta' minorenni iehor; ghax il-provi dwar kull wiehed mill-minorenni ghandhom jinzammu distinti. Lanqas jista' l-gudikant iqis dawk il-provi t'a imputazzjoni ohra in bazi ghall-principju hekk imsejjah tas-"system of conduct", ghaliex il-fatti li jistghu jittiehdu ghas-stregwa ta' dan il-principju huma fatti stabbiliti u mhux fatti li huma stess ghad iridu jigu pruvati. Diversament imputazzjoni wahda, jekk insufficjentement pruvata, tkun qeghedha tigi sostnuta b'imputazzjoni ohra anki hija insufficjentement pruvata - kontingenza guridikament inammissibbli. Trattandosi ta' imputazzjoni ta' korruzzjoni ta' minorenni, fejn il-minorenni huwa l-vittma ma hux koncepibbli li l-ligi riedet tikkunsidra bhala komplici lil dak li hija riedet tipprotegi bhala minuri, ughalhekk mhux accettabbli l-obbjezzjoni li kontra l-imputat hemm biss ix-xhieda tal-minuri, u li ghalhekk l-imputazzjoni ma hix sostnuta jekk ma jkunx hemm korraborazzjoni ta' dik ix-xhieda. Imma meta si tratta ta' kongungiment karnali, ma jistax jigi eskluz li l-minorenni jista' jkun komplici. Biss jidher illi r-regola hija li l-Qorti ghandha tara jekk fil-kaz in specje c-cirkustanzi jurux li kien hemm mia parti tal-minuri kompartecipazzjoni xjenti u bl-intendiment komuni mal-persuna adulta li tigi vjolata l-ligi, jew jekk il-minuri kienx biss qieghed jissottometti ruhu bhala strument passiv tal-volji libidinuzi tal-iehor. Jekk minn dawk ic-cirkustanzi l-Qorti ssib li fil-kaz kien hemm "mere submission" tal-minuri, allura din ma tintegrax il-koncett tal-komplicita'; u dak il-minuri kien il-vittma ta' persuna ta' eta' adulta li abbuzat mill-inesperjenza gjovanili tieghu. Il-gurisprudenza maltija accettat id-distinzjoni klassika bejn post publiku mix-xorta tieghu stess, post publikumhabba d-destinazzjoni tieghu, u post publiku b'accidentalita'. Kamra ta' "watchman" bil-bieb miftuh u f'hinijiet dijurni, hija post publiku b'accidentalita'.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni