Referenza: Volum 41F (1957), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1444

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/08/1957
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
FLORES JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA vs EMMANUELE AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"SUPPLY AND SERVICES ACT, 1947" - ANALISI - ART. 10 TAL-KAP. 54 (ORDINANZA III TAL-1904) - ART. 25 TAL-KODICI KRIMINALI - BUONA FEDE - KAMPJUN - KONTRAVVENZJONI - KUNSERVA TAT-TADAM - PROVA - REAT UNIKU - REG. 7(1) TAL-GOVERNMENT NOTICE 386/1955
Fil-Qosor
In-nuqqas tal-formalitajiet preskritti mill-ligimeta jittiehed kampjun ta` oggett tal-ikel jew xrb biex jigi analizzat mid-dipartiment Mediku u tas-Sahha ma jwassalx ghall-kosnegwenza li l-prova fuq l-oggett li jkun u fuq l-analisi tal-kontenut tieghu ssir inammissibbli fil-kaz ta` precediment kriminali tieghu ssir inammissibbli fil-kaz ta` precidiment kriminalik otnra xi persuna responsabbli; ghaliex ebda nullita` ma hi komminata mill-ligi, la espressament u lanqas impliciment minhabba n-nutaratal-affarjiiet; kif il-korp tar-reat mhux inammissibli bhala prova ghax ma jkunx gie akkwistat bil-procedura tal-ligi, fin-nuqqas ta` dispost tal-istess ligi f'dan is-sens. Difett f'dik il-procedurama jwassalx, per se, ghall-inamissibilita` tal-prova, imma jista` jkollu l-importanza tieghu fil-valutazzjoni tal-istess prova u fuq il-fatt in kwistjoni. Din l-importanza, mbghad, tkun tiddependi mhux minn semplici possibilitajiet astratti, imma mic-cirkustanzi konkreti ta` kull kaz, u proporzjonatament ghall-grad tad-difett u ghall-pregudizzju defensjonali li fil-fatt ikun ikkaguna lill-imputat. B'dan kollu, kull ezekutur tal-ligi ghandu dover srettissimu li josservaha f'kull virgola taghha, u ma jistghax jarbitra kif jidhirlu. L-onnjezzjoni li l-analitiku tal-Gvern ma ghamelx l-analisihu personalment ma tiswa xejn, jekk l-analitiku jkun ikkonduca mall-assistenti teighu u kontinwamentikkontrolla l-istadji kollha tal-analisi. L-imputat, li hu akkuzat li hadem u biegh kunserva tat-tadam ta` koncentrazzjoni aktar baxxa milli ghandha tkun, ma jistghax jinvoka l-bwona fede teighu billi jallega li hukellu mieghu mpjegata persuna specjalizzata fil-fabbrikazzjoni tal-kunserva tat-tadam; ghax dawn iz-zewg imputazzjonijiet jikkostitwixxu kontravenzjoni, fejn l-element psikiku jikkonsisti fil-vontarjeta` tal-fatt fih innifsu, minghajr il-bzonn lissir ricerka dwar l-intenzjoni doluzatal-imputat; u hekk hu bizzejjed li hu ikun agixxa kolpozament. Liema element psikiku jista` jigi eliminat jekk l-imputat igib provi li jeskludu l-volontarjeta` tal-fatt fih innifsu, minghajr il-bzonn li ssir ricerka dwar l-intenzjoni doluza tal-imputat; u hekk hu bizzejjed li hu ikun agixxda kolpozament. Liema element psikiku jista` jigi eliminat jekk l-imputat igib provi li jeskludu l-volontarjeta` tal-fatt. U dan apparti milli hu jibqa` resposabbli tal-kontravvenzjoni tal-volta maghmula mis-subordinati teighu, billi hu kellu d-dover li igieghlhom josservaw il-ligi, u seta` b'diligenza jimpedixxi l-ksur taghha, specjalment jekk hu kien intiz fil-process tal-fabbrikazzjoni tal-kusnerva tat-tadam. Imma l-fatt li dak l-imputat biegh dik il-kunserva tat-tadam jassorbixxi l-fatt tal-bejgh, bi hsara tax-xerrej, ta` oggett tal-ikel mhux tax-xorta u kwalita` mitluba mix-xerrejl u ghalhekkiz-zewg vjolazzjonijeit jikkostitwixxu reat wiehed.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni