Referenza: Volum 36D (1952), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 858

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/12/1952
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs JOSEPH ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"THIRD PARTY RISKS" - ART. 3 U 20 TAL-KAP. 165 - KARROZZA - KOMPETENZA - LICENZA TAS-SEWQAN - PIENA - POLZA TAS-SIGURTA' - SOSPENSJONI
Fil-Qosor
Il-fatt li l-piena komminata mill-ligi kontra min isuq karrozza tal-mutur minghajr ma jkollu polza tas-sigurta' jew garanzija dwar ir-riskji ta' terzi persuni tikkomprendi multa li tasal sa £50, u hekk taqbez il-maximum normali tal-multa ta' £20, ma jbiddelx il-karattru tal-multa ghall-finijiet tal-kompetenza; u r-reat jibqa' ta' kompetenza tal-Qorti Inferjuri. Ma hix sostenibili l-allegazzjoni illi, meta l-kaz jigi gudikat mill-Qorti Inferjuri fuq ordni ta' l-Attorney General, mhix applikabilil-piena tas-sospensjoni tal-licenza tas-sewqan. Il-minimum tal-perijodu tas-sospensjoni tal-licenza tas-sewqan komminata ghal dina l-kontravvenzjoni huwa ta' sena, jekk il-Qorti, ghal xi raguni specjali, ma jidhrilhiex li ghandha tordna diversament. Imma l-pont ta' dawn ir-ragunijiet specjali huwa pont kontrovers hafna. Mhux "special reason", fil-kaz ta' min jixtri karrozza assikurata f'isem il-venditur, il-fatt li, meta huwa talab it-transfer tal-licenza tal-karrozza fuq ismu; il-Pulizija ma rrikjeditx minn ghandu, kif imissha ghamlet, ic-certifikat tas-sigurta'. Kif lanqas huwa "specialreason" il-fatt allegat illi s-sospensjoni tal-licenza ghal driver ta' karrozza ttellef lil dak id-driver l-ghixien tieghu u tal-familja tieghu. Lanqas ma hija "special reason" il-kredenza illi l-polza f'isem il-venditur tkopri anki lix-xerrej sakemm tkun ghadha ma skadietx. Ghalkemm il-massima "injorantia juris neminem excusat" f'xi kaz ma gietx applikata, fejn kien kaz ta' pont oskur tal-ligi, l-injoranza tal-ligi jew l-izball iridu jkunu invincibili; u mhux invincibili zball simili tad-driver, meta huwa seta' facilment javvicina lill-egent tal-kumpannija tas-sigurta', u dan kien malajr jghidlu li l-polza f'isem il-venditur ma kienetx tkopri lilu. Imma c-cirkustanza li l-kumpannija tas-sigurta' tiddikjara illi, kieku nqala' xi "claim", il-kumpannija kienet thallas il-hasara l-istess,avvolja d-driver ikun saq il-karrozza bil-polza f'isem min bieghlu dik il-karrozza, tista' sservi ta' raguni specjali biex il-Qorti tnehhi, jew timmitiga, il-perijodu tas-sospensjoni tal-licenza tas-sewqan; bhal ma ghamlet f'dan il-kaz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni