Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 2, Page 569

Judgement Details


Date
14/05/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
ARTURO CALLUS vs CARMELO MORANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-att XIV ta' l-1933 fl-art. 5 jistabbilixxi prezunzjoni fis-sens illi, jekk il-partijiet riedu skrittura u dina ma saretx, allura bejniethom kien hemm semplici trattativi, u mhux ftehim. Din il-prezunzjoni pero' ma hix "juris et de jure", imma prezunzjoni semplici li tista' tigi abbattuta bi provikuntrarji; u meta dak il-ftehim jirrizulta li sar u kellu bhala oggett l-attivita kummercjali in komune, ma hemmx socjeta mhabba nuqqas ta' skrittura, imma hemm socjeta' irregolari li, ghalkemm ma taghtix lis-soci kontra xulxin l-azzjoni "pro socio", taghtihom pero' l-azzjonijiet li johorgu mill-istat tal-komunjoni, fosthom dik tar-rendiment tal-kontijiet ta' l-affarijiet li saru in komune meta kienu fl-istat ta' komunjoni. Jekk wiehed mill-assocjati kien f'xi htija lejn is-socju l-iehor ghaxnaqas minn xi patt jew obligu socjali, is-socju l-iehor ghandu azzjonijiet ohra kontra tieghu li jezorbitaw minn dik ghar-rendiment tal-kontijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info