Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 699

Judgement Details


Date
11/11/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs GANNI FAVA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INDIRIZZ - NULLITA' - VERDETT
Summary
Jekk f'akkuza ta' tentativ ta' omicidju volontarju ma tkunx giet sollevata mid-difiza, formalment uspecifikament, l-eccezzjoni illi l-fatt kien jikkostitwixxi mhux dak ir-reat, imma r-reat ta' offizagravi, il-Qorti ma ghandha ebda dmir li ssemmi fl-indirizz taghha r-reat ta' offiza gravi. Ghaldaqstant mhux null il-verdett tal-gurati, li jiddikjaraw lill-akkuzat hati skond l-att ta' l-akkuza fuqil-motiv li l-Qorti fl-indirizz ma pprospettatx l-ipotesi ta' l-offiza gravi. Ghal dak li jirrigwarda l-indirizz, l-Imhallef li ghamlu biss jista' jghid u jassikura x'kien l-indirizz tieghu lill-gurati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info