Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 747

Judgement Details


Date
17/05/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs TONI BEZZINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 23 TAL-KODICI KRIMINALI - KORRUZZJONI TA' MINORENNI - KWERELA - PIENA - RINUNZJA
Summary
Ghall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-artikolu 23 tal-Kodici Kriminali l-ligi ma tqieghedx bhalakriterju uniku l-fatt li si tratta ta' l-ewwel reat, imma ssemmi cirkustanzi ohra li ghandhom jiggwidaw il-Qorti fid-diskrezzjoni lilha fdata, fosthom "the trivial nature of the offence". Ir-rinunzjaghall-kwerela f'materja ta' korruzzjoni ta' minorenni ma tipperimix l-azzjoni, meta l-attijiet tal-korruzzjoni jkunu saru f'post publiku jew espost ghall-publiku; ghax f'dan il-kaz ir-reat ikun persekwibili "ex officio". Ir-rinunzja tal-kwerelant meta l-akkuza hija maghmula "ex officio" ghalkemm ma tipperimix l-azzjoni, tiswa ghall-minoranza tal-piena. Kieku kien hemm minimum tal-piena, dik ir-rinunzja aktarx kienet tikkostitwixxi cirkustanza specjali u eccezzjonali fis-sens ta' l-art. 23A.,biex tigi applikata piena taht il-minimum; u ghalhekk, meta ma hemmx minimum, ma jidherx li ma ghandhiex ugualment tittiehed in konsiderazzjoni biex tigi mitigata l-piena nflitta mill-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info