Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 855

Judgement Details


Date
13/12/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO PACE vs MARIA BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANIMUS INJURIANDI" - INGURJA - PROVA
Summary
L-"animus injuriandi" huwa prezunt, meta l-kliem li nghad huwa ngurjuz; imma din il-prezunzjoni hija"juris tantum", li sservi biex tixhet fuq il-kwerelat il-piz tal-prova kuntrarja eskludenti dak l-"animus". Xebba li tircievi proposta ta' zwieg, u ma tkunx edotta bizzejjed dwar il-persuna li ghamlitilha dik il-proposta, hija gustifikata li taghmel l-investigazzjoni taghha dwar dik il-persuna, qabel ma taghti risposta jekk taccettax jew le dik il-proposta. Jekk imbaghad f'din l-investigazzjonijigi lilha riferit xi fatt dizonoranti kontra min ipproponielha z-zwieg, u hija, bil-hsieb serju litaccetta l-proposta, u minghajr ma tfittex publicita', tistaqsi jekk dak il-fatt huwiex veru, ma ghandhiex tigi ritenuta li kellha l-"animus injuriandi"; u dan avvolja b'hekk dak il-fatt jippropala ruhu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info