Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 850

Judgement Details


Date
29/11/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MANWEL GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - INGURJA - KALUNNJA
Summary
Jekk f'akkuza ta' kalunnja l-Magistrat jillibera lill-imputat minhabba nuqqas ta' l-element tad-dolo, minghajr ma jghid xejn aktar, il-Prosekuzzjoni ma tistax tappella minn dik is-sentenza hekk liberatorja fuq il-motiv li l-Magistrat ghamel enuncjazzjoni hazina ta' l-ipotesi tal-ligi, billi tallegali hemm liberatorja minn addebitu ta' ingurja. Kieku l-Magistrat, wara li llibera mill-addebitu tal-kalunnja, baqa' ghaddej biex jikkunsidra jekk kienx il-kaz tar-reat minuri ta' l-ingurja, u f'dan l-ezami enuncja zbaljatament xi pont tal-ligi, allura s-sentenza kienet tkun appellabili mill-Prosekuzzjoni; imma jekk il-Magistrat ma jkunx ghamel ebda ezami simili, ma tistax tigi immaginata enuncjazzjoni skorretta ta' l-ipotesi tal-ligi li fuqha l-Prosekuzzjoni tista' tibbaza l-appell taghha kontra l-liberazzjoni ta' l-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info