Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 714

Judgement Details


Date
01/03/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-PULIZIJA vs MANWEL AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI - OFFIZI - PIENA - TRAFFIKU
Summary
Il-piena ghandha tkun adegwata ghar-reat. Il-klemenza zejda, f'akkuza ta' offiza gravi kagunata b'sewqan imprudenti, tista' tkun kagun ta' inkoraggiment ghall-leggerezza u nuqqas ta' sens tar-responsabilita' f'min ikun qieghed isuq vejikolu tal-mutur, u b'hekk jizdied il-perikolu tat-traffiku. U l-gudikant ma jistax ma jiehux fil-grai konsiderazzjoni tieghu li wiehed mill-iskopi tal-piena huwa precizment dak li tiskoragixxi l-perpetrazzjoni tar-reati. Fil-kaz prezenti, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali, stante l-gravita' tal-kaz - fejn giet kagunata offiza gravi minhabba sewqan imprudenti -dehrilha li ma kienetx gustifikata li tissanzjona, bit-tnaqqis tal-piena u b'liberalita' zejda u barra minn lokha, ebda tendenza ghall-leggerezza fis-sewqan; u ghalhekk cahdet l-appell ta' l-imputat li kien limitat biex tigi lilu mnaqqsa l-piena lilu nflitta mill-Magistrat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info