Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 691

Judgement Details


Date
01/07/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
WARA R-RIKORS TA' GAETANO CUTAJAR vs NIL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKREZZJONI TAL-QORTI - LIBERTA' PROVVIZORJA
Summary
Il-fakolta' tal-Qorti li takkorda l-liberta' provvizorja ta' l-imputat, u l-beneficcju li jista' jigi reklamat mill-prigunieri u imputati kollha (ad eccezzjoni ta' dawk li jkunu taht certi akkuzi msemmijin mill-ligi), jiddependu, ghall-koncessjni jew otteniment tal-liberta' provvizorja, mill-ezami li l-awtorita' gudizzjarja ghandha taghmel f'kull kaz singolu li jipprezenta ruhu quddiemha. U fl-ezami ta' l-ezecizzju ta' din id-diskrezzjoni l-Qorti trid tara u tikkunsidra l-akkuza kif dedotta, indipendentement mill-fondatezza jew le taghha, kif ukoll ghandha tikkunsidra c-cirkustanzi li jirriflettu l-persuna tal-prigunier, u taghmel dawk ir-riflessjonijiet l-ohra li huma mehtiega biex l-amministrazzjoni tal-gustizzja ma tinkorrix, mhux biss f'xi zball, imma lanqas fis-semplici perikolu li tkun b'xi mod frastornata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info