Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 822

Judgement Details


Date
11/10/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SUPPLY AND SERVICES ACT, 1947" - ART. 12 TA' L-ATT IV TA' L-1947 - PROROGA
Summary
Id-dispozizzjoni kontenuta fis-Supply and Services Act, 1947, li biha dak l-Att jista' jigi prorogatghal sena ohra meta jkun ser jasal biex jispicca, ghandha tigi nterpretata fis-sens illi dak l-Att,wara li jkunu ghaddew is-sentejn li fihom kellu jkun validu, jista' jigi prorogat minn sena ghal sena kull darba, u mhux fis-sens li dik il-proroga tista' ssir ghal sena darba wahda biss, u hekk illil-Att kellu jiswa ghal tliet snin biss. Lanqas jista' jinghad illi l-proroga ta' dak l-Att hija nulla ghax maghmula per mezz ta' Rizoluzzjoni ta' l-Assemblea Legislativa; ghax il-fakolta' tal-proroga b'dak il-mezz hija moghtija mill-istess ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info