Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 337

Judgement Details


Date
18/05/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
SALVATORE GRECH vs ANTONIA FARRUGIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KUNSENS DWAR IL-PREZZ - LOKAZZJONI
Summary
Jekk ma jkunx sar ftehim dwar il-prezz ma hemmx il-kuntratt ta' lokazzjoni. Il-manifestazzjoni tal-kunsens f'xi kazijiet hija esplicita, u f'xi kazijiet ohra hija implicita' jew tacita, jigifieri tkun tirrizulta minn fatti li ma jistghux jigu spjegati minghajr dak il-kunsens. Imma l-kunsens ma jistax jigi prezunt; hemm bzonn li jkun hemm fatti li juru l-ezisteza tal-kunsens, u jehtieg li l-ezistenza tieghu tkun certa. Id-dubbju ghandu jigi nterpretat kontra l-konkluzjoni tal-kuntratt, ghalhekk is-skiet, hlief f'xi kazi partikolari, ma jimplikax kunsens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info