Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 695

Judgement Details


Date
02/10/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs WENZU PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
VERDETT - XOLJIMENT TAL-GURIJA
Summary
Il-kaz meta l-gurati ma jkunux jistghu jaslu ghal verdett legali ma hux kontemplat mill-ligi bhala wiehed li fih il-Qorti tista' xxolji l-gurija. Izda, skond il-prattika kostanti tal-Qrati Taghna, il-Qorti tista' wkoll, f'kaz simili, tholl il-gurija skond id-diskrezzjoni taghha, jekk jidhirlha li jkun hekk xieraq. Dina l-fakolta' l-Qorti tezercitaha indipendentement minn kwalunkwe obbjezzjoni tal-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info