Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 656

Judgement Details


Date
03/06/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
MICHELE CALAFATO ET vs ANTHONY ZAHRA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 677 (1) U (2), 677 (1) U 672 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIFFERIMENT TAL-KAWZI - PERITI ADDIZZJONALI - TERMINU LI FIH TISTA` SSIR IT-TALBA GHAN-NOMINA TAGHHOM
Summary
It-talba ghan-nomina ta` periti addizzjonali ghandha tigi prezentata fi zmien sit tijiem utili, li jibda jghaddi mill-jum stabbilit ghall-publikazzjoni tar-raport, meta l-perit ghandu jidher quddiemil-Qorti biex jaqra r-rapport, meta l-perit ghandu jidher quddeim il-Qorti biex jaqra r-rapport u jikkonfermah bil-gurament. Jekk il-perit ikun gie dispensat milli jidher il-Qorti, dak it-terminu jibda jghaddi minn meta l-partijiet ikun gew avzati b'ittra tar-Registratur li l-perit ikkonferma r-rapport teighu bil-gurament. Imma jekk xi wahda mill-partijiet tista` tallega li dak it-terminu ghar-rigward taghha ma bediex jghaddi ghax ma geitx notifikata b'dik l-ittra tar-Registratur, ma tistax tkompli ssostni dik l-allegazzjoni jekk ikunu ghadew sitt ijiem mill-jum li kien destinat ghal-ezami tar-rapport. huwa dmir tal-partijiet li jsegwu d-differimenti tal-kawza, u li jidhru fil-granet destinati ghat-trattazzjoni taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info