Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 84

Judgement Details


Date
02/10/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ANGELO GATT vs SALVATORE GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 849, 1292 U 1303 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - DANNI - DISTANZA LEGALI - SIGAR
Summary
Jekk is-sigar ma jkunux inhawlin fid-distanzi stabbiliti mill-ligi, il-proprjetarju tal-fond vicin,sakemm ma jkunx ghadda z-zmien tal-preskrizzjoni ghandu dritt jezigi li dawk is-sigar jigu maqlughinbi spejjez ta' sidhom: u l-istess dritt ghandu, anki fil-kaz li jigu osservati d-distanzi legali, jekk b'dana kollu dawk is-sigar ikunu jaghmlulu dannu, salvuli sidhom jaghzel li jaghmel dawk l-oprimehtiega biex ma jkomplix . ruhu dak id-dannu. L-azzjoni biex jigi mwaqqaf dan id-dannu tappartjenimhux biss is-sid il-ghalqa li tkun qeghda ssofri dak id-dannu, imma anki lill-inkwilin ta' dik il-ghalqa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info