Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 19

Judgement Details


Date
28/02/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ANGELO GATT ET. vs FELICIA MAUNDER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 379 U 380 TAL-LIGIJIET KRIMINALI - IMGHAX - KOMPETENZA - KWERELA - SENTENZA - SPEJJEZ TAL-KAWZA - TAXXA
Summary
F'kawza kriminali maghmula ad istanza privata, l-ispejjez tal-kawza ghandhom jirrizultaw minn taxxaregolari bhal fil-kaz ta' kawza civili ordinarja; u s-sentenza li tikkanonizza dawk l-ispejjez hijaezegwibili minn dik l-istess Qorti u taht l-awtorita' taghha. Ghalhekk il-parti li tirrizulta kreditrici ta' dawk l-ispejjez bis-sahha tas-sentenza ta' dik il-Qorti Kriminali, li saret gudikat ezegwibili, ma ghandhiex ghalfejn titlob mill-gdid il-kanonizzazzjoni ta' dawk l-ispejjz quddiem il-QortiCivili. Jekk imbaghad dik il-parti trid tottjeni kanonizzazzjoni ta' l-imghax fuq dawk l-ispejjez,ghandha tillimita t-talba tagha ghall-kanonizzazzjoni ta' dawk l-imghaxijiet biss. F'dawn il-kazi l-kap ta' l-ispejjez ghandu jigi deciz mill-istess Qorti li taqta' l-meritu; u f'dan is-sens il-QortiCivili hija inkompetenti biex tiehu konjizzjoni tat-talba ghall-kanonizzazzjoni ta' dawk l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info