Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 2, Page 517

Judgement Details


Date
31/01/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
EMMANUELE BORG PR. ET NE. vs JOSEPH PR. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Skond il-gurisprudenza tal-Qrati Taghha l-kreditur mhux obligat li jitlob lid-debitur biex ihallas id-dejn jew jaghti garanzija ghall-hlas fi zmien hmistax-il gurnata qabel ma jitlob kontra tieghu il-hrug ta' mandat kawtelatorju, jekk, suppost jaghmel dan, jista' jippregudika l-interessi tieghu. Il-kundanna tal-kreditur ghall-penali hija fakoltativa ghall-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info