Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 653

Judgement Details


Date
16/05/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ALFRED PACE vs JOSEPH A PACE AXIAK NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IMHALLEF SUPPLENTI - NOTIFIKA - NULLITA' - PROVI - XHIEDA
Summary
L-ezami tax-xhieda ghandu jsir "viva voce', u mhux lecitu lix-xhud hlief li jiffriska l-memorja teighu b'kitba maghmula minnu nnifsu, jew minn hadd iehor taht id-direzzjoni tieghu, fiz-zmien tal-dfattli fuqu jkun qieghed jiddeponi jew minnufih wara, jew f'kull zmien iehor meta l-att kien frisk f'mohhu. Id-depozizzjoni ta` xhud moghtija quddiem Imhallef Supplenti hija nulla jekk tigi moghtija f'seduta li ghaliha xi wahda mill-aprtijiet ma tkunx geit notfikata, u li fiha fil-fatt dik il-parti matkunx attendiet; u dan avvolja l-avukta ta` dik il-parti kien avzat li kellha ssir dik is-seduta. Gahx huwa elementari li bl-attijiet tal-Qorti ghandhom jigu notifikati l-aprtijiet u mhux id-difensuri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info